تهدید سلامتی شهروندان با خرید گوشت‌های غیرمجاز
تهدید سلامتی شهروندان با خرید گوشت‌های غیرمجاز

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی دامپزشکی استان کرمانشاه خرید گوشت‌های غیرمجاز را تهدیدی برای سلامتی شهروندان دانست و گفت: تنها راه مقابله با این موضوع کاهش تقاضا است.

مجید همتی در گفتگو با ایلمنا با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مقابله با کشتارهای غیرمجاز در سطح شهر و بازار روزها، اظهار داشت: در حال حاضر اکثر کشتارگاه‌ها، سالن پیش سرد دارند و لاشه پس از کشتار در سالن پیش سرد نگهداری می‌شود اما واقعیت این است که در کشتارهای خیابانی این مسئله رعایت نمی‌شود.

وی افزود: در زمینه مقابله با این کشتارهای غیرمجاز تیم‌های مشترک متشکل از دستگاه‌هایی چون شهرداری، دامپزشکی، بهداشت و تعزیرات عرضه کنندگان در این زمینه را شناسایی و از طریق مراکز قضائی مورد برخورد قرار می‌دهند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی دامپزشکی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه بهترین برخورد با عرضه کنندگان غیرمجاز نخریدن مردم و کاهش تقاضا است، گفت: این افراد مکان ثابتی ندارند، ممکن است پس از برخورد مجدد در مکان دیگری دست به این اقدام بزنند.

وی خاطرنشان کرد: تنها راه مقابله با این موضوع این است که برای این گوشت‌ها تقاضا وجود نداشته باشد و نباید شهروندان به خاطر تنها چند هزار تومان تفاوت قیمت سلامت خود را به خطر بیاندازند.

همتی عنوان کرد: با خرید این گوشت‌ها نه تنها خطر بیماری تب کریمه کنگو، بلکه ممکن است خطر بسیاری از بیماری‌های دیگر مشترک بین انسان و دام، مصرف کنندگان را تهدید کند.

وی خطاب به شهروندان کرمانشاهی توصیه کرد که به دلیل اینکه خطر انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام چون تب کریمه کنگو در کشتارهای غیرمجاز وجود دارد، هیچ گاه از این کشتارهای خیابانی و غیرمجاز که در خیابان‌ها و اطراف معابر انجام می‌شود، خرید نکنند.