موسسات تحقیقاتی گندم در کشور تقویت می‌شود
موسسات تحقیقاتی گندم در کشور تقویت می‌شود

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی از تقویت موسسات تحقیقاتی گندم خبر داد و با بیان اینکه برای آنها قرارداد هم منعقد می‌کنیم از فعالیت 6 موسسه تحقیقاتی در کشور خبر داد.

به گزارش ایلمنا ، حسین کشاورز در بازدید از ایستگاه بذر پاسارگاد با اشاره به اینکه بذر بیزینس بخش خصوصی است افزود: نظارت، کنترل، تولید، صادرات و… در دنیا در اختیار بخش خصوصی است و دولت نباید ورود کند. وی با بیان اینکه مداخله دولت در این زمینه شدت و ضعف دارد افزود: در دهه ۳۰ گندم‌های بومی ایران جمع‌آوری و نامگذاری شد و چون گندم برای کشور مهم بود در دهه ۴۰ دولت وقت برای تحقیق گندم از فائو کمک گرفت. معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در حال حاضر قوی‌ترین بخش ما در دولت مربوط به بخش گندم و جو است ادامه داد: می‌خواهیم تنوع کشت گندم آبی و دیم را با سالی دو رقم‌گندم دیم و ۸ رقم‌گندم آبی جواب دهیم. وی با اشاره به اینکه در ایران برای گندم و جو حداکثر سالانه ۲۵ تا ۳۰ رقم معرفی شده است گفت: فرانسه در سال بیش از ۸۰۰ رقم و ترکیه سالانه ۴۵۰ رقم را به کشاورزان معرفی می‌کنند. کشاورز اظهار کرد: تمام تلاش کشاورزان، برنامه‌ریزان، سیاستگذاران، بخش خصوصی، بانکی و… در تولید زمانی جواب می‌دهد که ژنتیک داشته باشیم، ۶۰ درصد تولید در ژن و ۴۰ درصد مرتبط با ژن است. وی با بیان اینکه سیاست ما این است که دولتی‌ها حق ایجاد انحصار برای تولیدکننده نداشته باشند تصریح کرد: حق نداریم به کشاورز بگوییم چه بذر و سمی استفاده کند بلکه باید تلاش ما در راستای قانع کردن کشاورز باشد. معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی از تقویت موسسات تحقیقاتی گندم خبر داد و با بیان اینکه برای آنها قرارداد هم منعقد می‌کنیم افزود: سیاست ما حمایت از دولتی‌ها و به موازات آن‌ حمایت از بخش خصوصی است. وی با اشاره به فعالیت ۶ موسسه تحقیقاتی گندم در کشور که رقم هم ثبت کرده‌اند گفت: در روش انتقال دولتی‌ها و خصوصی باید روش‌های قبل را کنار بگذاریم چراکه کار را غیر اقتصادی می‌کند بنابراین در روش معرفی و آزمایش باید تجدید نظر کنیم به دنبال سازگاری‌های محلی باشیم. کشاورز ادامه داد: در همین راستا برنامه‌ای با نام PVS شروع کرده‌ایم که اجازه می‌دهد در زمینه‌های مختلف کشاورزی رقم کشت شود و هر کشاورزی خواست رقم متناسب با اقلیم خود را خریداری کند وی با تأکید بر اینکه در اجرا برای سرعت و سازگاری‌های محلی و بخش خصوصی نباید هیچ مانعی ایجاد شود بیان کرد: باید کشاورزی را فنی کنیم و تاریخ مصرف کشاورزی کلی گذشته است. مدیر ایستگاه بذر پاسارگاد در ادامه با بیان اینکه واحد R&D در این ایستگاه راه افتاده است اظهار کرد: زمانی غیر قابل باور بود که بخش خصوصی وارد این عرصه شود. معینی با اشاره به اینکه تحقیقات کلاسیک در کشور رایج و زمان‌بر است افزود: روش کلاسیک‌ برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد. وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی اعتقاد دارد که رئیس و صاحب واقعی کار او مشتری است ادامه داد: امیدواریم بتوانیم تفکر R&D را به جایگاه واقعی خود برسانیم. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه با اشاره به اینکه به دنبال ایجاد تنوع در ارقام هستیم‌ اظهار کرد: ۷۰ درصد اراضی آبی استان رقم پیشگام کشت می‌شود. شهرام پرورش با اشاره به اینکه امیدواریم بتوانیم در رقم آبی و دیم‌گندم تنوع ایجاد کنیم افزود: در مورد کشت جو هم به دنبال تنوع در رقم هستیم.