قیمت انواع گوشت گوسفندی، شقه شده و گوساله + جدول
قیمت انواع گوشت گوسفندی، شقه شده و گوساله + جدول

ماهیچه گوساله در بازار داخلی هم ۹۲,۰۰۰ (نود و دو هزار) تومان قیمت خورد. .ماهیچه گوساله در بازار داخلی هم ۹۲,۰۰۰ (نود و دو هزار) تومان قیمت خورد.قلوه گاه بی استخوان گوسفندی در بازار داخلی هم ۶۵,۰۰۰ (شصت و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

به گزارش ایلمنا، ماهیچه گوساله در بازار داخلی هم ۹۲,۰۰۰ (نود و دو هزار) تومان قیمت خورد.

قیمت شقه گوسفندی امروز

جدول قیمت ۳ روز اخیر شقه گوسفندی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹۷,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰ ۱۰۰ ۴۹ روز پیش
۰ ۰ ۰ امروز
۰ ۰ ۰ امروز
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

ماهیچه گوساله در بازار داخلی هم ۹۲,۰۰۰ (نود و دو هزار) تومان قیمت خورد.

 

قیمت ماهیچه گوساله امروز

جدول قیمت ۳ روز اخیر ماهیچه گوساله
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹۲,۰۰۰ -۳,۰۰۰ -۳.۲۷ ۱۸ روز پیش
۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۰۰ ۴۹ روز پیش
۰ ۰ ۰ امروز
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ قلوه گاه بی استخوان گوسفندی

۲۰ روز پیش قلوه گاه بی استخوان گوسفندی برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که قلوه گاه بی استخوان گوسفندی که ۴۹ روز پیش تا ۶۷,۸۰۰ (شصت و هفت هزار و هشتصد ) تومان رسیده بود، امروز – شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹ – با کاهش ۴.۳ درصدی به ۶۵,۰۰۰ (شصت و پنج هزار) تومان رسید.

قلوه گاه بی استخوان گوسفندی در بازار داخلی هم ۶۵,۰۰۰ (شصت و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر قلوه گاه بی استخوان گوسفندی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۵,۰۰۰ -۲,۸۰۰ -۴.۳۱ ۲۰ روز پیش
۶۷,۸۰۰ ۶۷,۸۰۰ ۱۰۰ ۴۹ روز پیش
۰ ۰ ۰ امروز
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ قلوه گاه بی استخوان گوسفندی

همچنین قلوه گاه بی استخوان گوسفندی با کاهش ۴.۳ درصدی نسبت به ۴۹ روز پیش، ۶۵,۰۰۰ (شصت و پنج هزار) تومان معامله شد.

قلوه گاه بی استخوان گوسفندی در بازار داخلی هم ۶۵,۰۰۰ (شصت و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر قلوه گاه بی استخوان گوسفندی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۵,۰۰۰ -۲,۸۰۰ -۴.۳۱ ۲۰ روز پیش
۶۷,۸۰۰ ۶۷,۸۰۰ ۱۰۰ ۴۹ روز پیش
۰ ۰ ۰ امروز
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

  • منبع خبر : اقتصادنیوز