پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹ Thursday, 24 September , 2020
شرکت پشتیبانی امور دام کشور
ورود دولت به بازار تخم مرغ/ جمع آوری تولید مازاد از فردا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
در گفتگو با مهر مطرح شد

ورود دولت به بازار تخم مرغ/ جمع آوری تولید مازاد از فردا

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از آغاز جمع آوری تخم مرغ مازاد توسط شرکت پشتیبانی امور دام از فردا شنبه در سراسر کشور خبر داد.

خرید ، جمع آوری ، ذخیره سازی و فرآوری تخم مرغ توسط شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

خرید ، جمع آوری ، ذخیره سازی و فرآوری تخم مرغ توسط شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

خرید و جمع آوری تخم مرغ مازاد تولیدکنندگان ، توسط شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور آغاز خواهد شد .